Feb 04 2010

Oppene Bréif un all Filminteresséierten

Published by at 16:58 under Acting,Blackboard

Léif Aarbechtskollegen,
Léif Professioneller aus der Filmindustrie,
Léif Membere vum Filmfong.

Dat hei ass en oppene Bréif un all d’Produktiounshaiser hei zu Lëtzebuerg, un de Filmfong an un all Filminteresséierten op filmreakter.lu, ënnerschriwwe vun 35 Schauspiller a Schauspillerinnen.

Eng ganz Rei vun ons hunn Ufank Januar un engem Casting deelgeholl fir eng Koproduktioun hei zu Lëtzebuerg. Et war alt erëm eng ganz penibel Erfahrung fir quasi all di Leit di matgemaach hunn, an et ass d’Drëps di d’Faass iwwerlafe gedoen huet. Alt erëm si mir, lokal Acteuren, behandelt ginn wéi d’Laascht, di vill auslännesch Realisateure vun de Lëtzebuerger Koproduktiounen mussen erdroen, fir hire Film hei zu Lëtzebuerg finanzéiert ze kréien.

E richteg gudde Casting, wou e Schauspiller voll preparéiert, a fir di richteg a passend Roll, ka weise wat e kann, an doduerch interessant Renconter mécht, sinn hei zu Lëtzebuerg, bei alle Produktiounsfirmen, éischter d’Ausnahm.

Fir verschiddener vun ons, hu mir a joerelaanger Erfahrung am Ausland ni esou humiliant Momenter an onpreparéiert Castingen, wou ee mat esou wéineg Respekt behandelt gëtt, misse matmaache, wéi hei zu Lëtzebuerg.

Läit de Problem bei de Casting Directors? Oder vläicht éischter bei der Attitude vu verschiddenen auslännesche Filmschaffenden par Rapport zu onsem Image als provinziell Schauspiller? A wéi fern gëtt deen Image vun de lokale Produzenten a Casting Directors verbessert?

Oft komme mir ons vir wéi d’Bouche-trou’en vum Punktesystem. Oder den Term “cheap labour” trëfft och öfters zou. Castingen wou een (een Dag virum Rendezvous) eng Lëscht vu 5 Rollen gemailt kritt si leider keng Raritéit. Meeschtens sinn dat dann och Rollen à la: Policier 2, Employé 1, Réceptionniste, Assistante, Agent de sécurité etc. Mir sinn och regelméisseg erstaunt wéi vill verschidde Schauspillertypen (déck, dënn, al, jonk, etc.) fir di selwecht Roll a Fro kommen. Heiansdo ass et scho bal spierbar, dass et dem Realisateur am Fong egal ass fir wéi eng Roll ee virliest a wat fir eng Roll ee schlussendlech kritt. ‘T ass decourageant.

Mee de Problem ass net alleng bei de Koproduktiounen. An engem rezente Lëtzebuerger Film, sinn di “lokal” Schauspiller zum Beispill mat ganz vill Selbstverständlechkeet manner bezuelt ginn wéi hir auslännesch Kollegen.

Mir sinn ons am Kloeren iwwert d’Situatioun hei zu Lëtzebuerg. Mir versti ganz gutt, dass net ëmmer di interessanteste Rollen an de Koproduktioune fir ons a Fro kommen. Mir verstinn och dass mir net fir all Roll kompatibel sinn. Mir erwaarden ons guer net grouss Rollen an all de Filmer. Mir wëssen och dass de Choix u Schauspiller relativ kleng hei ass. Mee wat an eisen Aen awer indispensabel ass, ass mam néidege Respekt a mat Héiflechkeet behandelt ze ginn. An do läit d’Responsabilitéit bei de lokale Produzenten fir z’insistéieren dass d’Castingen hei zu Lëtzebuerg mat engem Minimum u Professionalitéit stattfannen. Fir sécher ze goen dass di lokal Schauspiller an hirer beschter Form kënne gesi ginn. Fir dass de Beruff sech lues a lues en Numm bei auslänneschen Filmschaffende ka man. Fir dass mir, sou wéi dat scho mat den Techniker geschitt ass, d’Vertrauen an ons Capacitéiten schafe kënnen.

Och wann eenzel Projet’en ganz wonnerbar verlafen, ass dat hei awer leider Gottes fir di meescht vun ons eng Realitéit. Mir soen Merci fir alles wat an dës Richtung fir ons an de Lëtzebuerger Film ka gemaach ginn.

Signataires:

Eugénie Anselin Caty Baccega Marc Baum

Valérie Bodson Joël Delsaut Frédéric Frenay

Claire Johnston Marja-Leena Junker Steve Karier

Colette Kieffer Nora Koenig Vicky Krieps

Sophie Langevin Tom Leick Sascha Ley
Marco Lorenzini Nilton Martins Marc Sascha Migge
Myriam Muller Julian Nest Josiane Peiffer
Daniel Plier Max Putz Monique Reuter
Norbert Rutili Annette Schlechter Raoul Schlechter
Gilles Soeder Hervé Sogne  Luc Spada Claire Thill
Jérôme Varanfrain Germain Wagner Jules Werner
Serge Wolf Jean-François Wolff

Traduction française :

Chers collègues.
Chers professionnels de l’industrie cinématographique.
Chers membres du Filmfund.

Ceci est une lettre ouverte à toutes les maisons de production du Grand Duché, au Filmfund, et aux lecteurs de filmreakter.lu, signée par 35 comédiennes et comédiens.

Certains parmi nous ont participé dernièrement à un casting pour une co-production luxembourgeoise. Ce casting s’est avéré être une fois de plus une expérience pénible pour bon nombre de participants. Ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Une fois de plus, nous autres acteurs locaux, nous nous sommes sentis comme le fardeau que les réalisateurs étrangers se voient imposer pour pouvoir faire leur film chez nous.

Cette lettre est adressée à toutes les maisons de production. Car les castings où un comédien peut se présenter préparé et informé, pour un rôle dans son emploi, où en gros il peut montrer son talent et son savoir-faire et grâce à ça, faire des rencontres intéressantes, sont malheureusement de rares exceptions.

Jamais à l’étranger nous n’avons eu à subir des castings aussi désorganisés et humiliants qu’au Luxembourg.

A qui la faute ? Aux directeurs de casting ? Aux professionnels étrangers (réalisateurs ou directeurs de production) qui ont souvent une mauvaise image des comédiens provinciaux ? Cependant, en quelle mesure, est-ce que cette image est rehaussée par les producteurs et directeurs de casting locaux ?

Nous avons souvent l’impression d’être les bouche-trous, le « cheap labour » du système à points. Il n’est pas rare de recevoir un mail (la veille du casting) avec une liste de 5 rôles différents ; à savoir les derniers rôles à pourvoir, du genre : Policier 2, Employé 1, Réceptionniste, Assistante, Agent de sécurité, etc.

Parfois on voit débouler au casting des collègues de type, âge, nature, taille, totalement différents (voire opposés) se présentant tous pour le même rôle. A croire que le réalisateur se moque de qui lit quoi et de qui se voit attribuer quel rôle à la fin du compte. C’est décourageant.

Malheureusement ce manque de respect n’est pas réservé aux co-productions. Dans un récent film luxembourgeois, tous les acteurs dits « locaux » ont été ouvertement et avec la plus grande évidence moins rémunérés que leurs collègues étrangers.

Évidemment nous connaissons et comprenons très bien la situation du cinéma au Luxembourg. Évidemment nous comprenons très bien que nous ne pouvons pas toujours être pressentis pour des rôles intéressants dans les co-productions. Nous comprenons également que nous ne collions pas dans tous les rôles. Nous ne nous attendons pas du tout à tenir les premiers rôles dans tous les films tournés au Luxembourg. Nous savons pertinemment que le choix de comédiens au Luxembourg est restreint. Cependant, il est indispensable d’être traité avec respect et amabilité. Il en va de la responsabilité des producteurs locaux d’organiser des castings avec professionnalisme pour notre bien à tous. Pour que les acteurs locaux puissent se montrer sous leur meilleur jour. Pour que notre savoir-faire soit petit à petit reconnu auprès des producteurs étrangers. Et pour réussir à acquérir une plus grande confiance – comme nos techniciens ont si bien réussi à le faire.

Même s’il existe bon nombre de projets qui se passent très bien, cette situation reste une réalité pour beaucoup de comédiens au Luxembourg. Nous vous remercions par avance pour toute action pouvant aller dans notre sens et dans le sens du cinéma luxembourgeois.

Comments

comments

Léif Aarbechtskollegen,
Léif Professioneller aus der Filmindustrie,
Léif Membere vum Filmfong.

Dat hei ass en oppene Bréif un all d’Produktiounshaiser hei zu Lëtzebuerg, un de Filmfong an un all Filminteresséierten op filmreakter.lu, ënnerschriwwe vun 35 Schauspiller a Schauspillerinnen.

Eng ganz Rei vun ons hunn Ufank Januar un engem Casting deelgeholl fir eng Koproduktioun hei zu Lëtzebuerg. Et war alt erëm eng ganz penibel Erfahrung fir quasi all di Leit di matgemaach hunn, an et ass d’Drëps di d’Faass iwwerlafe gedoen huet. Alt erëm si mir, lokal Acteuren, behandelt ginn wéi d’Laascht, di vill auslännesch Realisateure vun de Lëtzebuerger Koproduktiounen mussen erdroen, fir hire Film hei zu Lëtzebuerg finanzéiert ze kréien.

E richteg gudde Casting, wou e Schauspiller voll preparéiert, a fir di richteg a passend Roll, ka weise wat e kann, an doduerch interessant Renconter mécht, sinn hei zu Lëtzebuerg, bei alle Produktiounsfirmen, éischter d’Ausnahm.

Fir verschiddener vun ons, hu mir a joerelaanger Erfahrung am Ausland ni esou humiliant Momenter an onpreparéiert Castingen, wou ee mat esou wéineg Respekt behandelt gëtt, misse matmaache, wéi hei zu Lëtzebuerg.

Läit de Problem bei de Casting Directors? Oder vläicht éischter bei der Attitude vu verschiddenen auslännesche Filmschaffenden par Rapport zu onsem Image als provinziell Schauspiller? A wéi fern gëtt deen Image vun de lokale Produzenten a Casting Directors verbessert?

Oft komme mir ons vir wéi d’Bouche-trou’en vum Punktesystem. Oder den Term “cheap labour” trëfft och öfters zou. Castingen wou een (een Dag virum Rendezvous) eng Lëscht vu 5 Rollen gemailt kritt si leider keng Raritéit. Meeschtens sinn dat dann och Rollen à la: Policier 2, Employé 1, Réceptionniste, Assistante, Agent de sécurité etc. Mir sinn och regelméisseg erstaunt wéi vill verschidde Schauspillertypen (déck, dënn, al, jonk, etc.) fir di selwecht Roll a Fro kommen. Heiansdo ass et scho bal spierbar, dass et dem Realisateur am Fong egal ass fir wéi eng Roll ee virliest a wat fir eng Roll ee schlussendlech kritt. ‘T ass decourageant.

Mee de Problem ass net alleng bei de Koproduktiounen. An engem rezente Lëtzebuerger Film, sinn di “lokal” Schauspiller zum Beispill mat ganz vill Selbstverständlechkeet manner bezuelt ginn wéi hir auslännesch Kollegen.

Mir sinn ons am Kloeren iwwert d’Situatioun hei zu Lëtzebuerg. Mir versti ganz gutt, dass net ëmmer di interessanteste Rollen an de Koproduktioune fir ons a Fro kommen. Mir verstinn och dass mir net fir all Roll kompatibel sinn. Mir erwaarden ons guer net grouss Rollen an all de Filmer. Mir wëssen och dass de Choix u Schauspiller relativ kleng hei ass. Mee wat an eisen Aen awer indispensabel ass, ass mam néidege Respekt a mat Héiflechkeet behandelt ze ginn. An do läit d’Responsabilitéit bei de lokale Produzenten fir z’insistéieren dass d’Castingen hei zu Lëtzebuerg mat engem Minimum u Professionalitéit stattfannen. Fir sécher ze goen dass di lokal Schauspiller an hirer beschter Form kënne gesi ginn. Fir dass de Beruff sech lues a lues en Numm bei auslänneschen Filmschaffende ka man. Fir dass mir, sou wéi dat scho mat den Techniker geschitt ass, d’Vertrauen an ons Capacitéiten schafe kënnen.

Och wann eenzel Projet’en ganz wonnerbar verlafen, ass dat hei awer leider Gottes fir di meescht vun ons eng Realitéit. Mir soen Merci fir alles wat an dës Richtung fir ons an de Lëtzebuerger Film ka gemaach ginn.

Signataires:

Eugénie Anselin Caty Baccega Marc Baum

Valérie Bodson Joël Delsaut Frédéric Frenay

Claire Johnston Marja-Leena Junker Steve Karier

Colette Kieffer Nora Koenig Vicky Krieps

Sophie Langevin Tom Leick Sascha Ley
Marco Lorenzini Nilton Martins Marc Sascha Migge
Myriam Muller Julian Nest Josiane Peiffer
Daniel Plier Max Putz Monique Reuter
Norbert Rutili Annette Schlechter Raoul Schlechter
Gilles Soeder Hervé Sogne  Luc Spada Claire Thill
Jérôme Varanfrain Germain Wagner Jules Werner
Serge Wolf Jean-François Wolff

Traduction française :

Chers collègues.
Chers professionnels de l’industrie cinématographique.
Chers membres du Filmfund.

Ceci est une lettre ouverte à toutes les maisons de production du Grand Duché, au Filmfund, et aux lecteurs de filmreakter.lu, signée par 35 comédiennes et comédiens.

Certains parmi nous ont participé dernièrement à un casting pour une co-production luxembourgeoise. Ce casting s’est avéré être une fois de plus une expérience pénible pour bon nombre de participants. Ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Une fois de plus, nous autres acteurs locaux, nous nous sommes sentis comme le fardeau que les réalisateurs étrangers se voient imposer pour pouvoir faire leur film chez nous.

Cette lettre est adressée à toutes les maisons de production. Car les castings où un comédien peut se présenter préparé et informé, pour un rôle dans son emploi, où en gros il peut montrer son talent et son savoir-faire et grâce à ça, faire des rencontres intéressantes, sont malheureusement de rares exceptions.

Jamais à l’étranger nous n’avons eu à subir des castings aussi désorganisés et humiliants qu’au Luxembourg.

A qui la faute ? Aux directeurs de casting ? Aux professionnels étrangers (réalisateurs ou directeurs de production) qui ont souvent une mauvaise image des comédiens provinciaux ? Cependant, en quelle mesure, est-ce que cette image est rehaussée par les producteurs et directeurs de casting locaux ?

Nous avons souvent l’impression d’être les bouche-trous, le « cheap labour » du système à points. Il n’est pas rare de recevoir un mail (la veille du casting) avec une liste de 5 rôles différents ; à savoir les derniers rôles à pourvoir, du genre : Policier 2, Employé 1, Réceptionniste, Assistante, Agent de sécurité, etc.

Parfois on voit débouler au casting des collègues de type, âge, nature, taille, totalement différents (voire opposés) se présentant tous pour le même rôle. A croire que le réalisateur se moque de qui lit quoi et de qui se voit attribuer quel rôle à la fin du compte. C’est décourageant.

Malheureusement ce manque de respect n’est pas réservé aux co-productions. Dans un récent film luxembourgeois, tous les acteurs dits « locaux » ont été ouvertement et avec la plus grande évidence moins rémunérés que leurs collègues étrangers.

Évidemment nous connaissons et comprenons très bien la situation du cinéma au Luxembourg. Évidemment nous comprenons très bien que nous ne pouvons pas toujours être pressentis pour des rôles intéressants dans les co-productions. Nous comprenons également que nous ne collions pas dans tous les rôles. Nous ne nous attendons pas du tout à tenir les premiers rôles dans tous les films tournés au Luxembourg. Nous savons pertinemment que le choix de comédiens au Luxembourg est restreint. Cependant, il est indispensable d’être traité avec respect et amabilité. Il en va de la responsabilité des producteurs locaux d’organiser des castings avec professionnalisme pour notre bien à tous. Pour que les acteurs locaux puissent se montrer sous leur meilleur jour. Pour que notre savoir-faire soit petit à petit reconnu auprès des producteurs étrangers. Et pour réussir à acquérir une plus grande confiance – comme nos techniciens ont si bien réussi à le faire.

Même s’il existe bon nombre de projets qui se passent très bien, cette situation reste une réalité pour beaucoup de comédiens au Luxembourg. Nous vous remercions par avance pour toute action pouvant aller dans notre sens et dans le sens du cinéma luxembourgeois.

Comments

comments

One response so far

One Response to “Oppene Bréif un all Filminteresséierten”

 1. Isabelle Constantinion 09 Feb 2010 at 18:06

  en tant que directrice de casting et occasionellement actrice, je comprends bien votre problème et je ne participe plus en tant qu’actrice à ces “casting fast food” depuis bien longtemps. c’est ma façon de m’y opposer.
  ceci dit en tant que directrice de casting, je suis juste déçue de ne pas avoir été sortie du lot des ” mauvais casting”. car, de fait mes castings sont tout le contraire.
  j’envoie les scénarios une semaine à l’avance. je ne fais venir que des actrices et acteurs susceptibles d’avoir le rôle ( en fonction de leurs âges, physique, capacité). je prends 30 minutes par personnes et je ne garde que les meilleures prises afin qu’aucun acteur( trice) ne se sente géné pou avoir eu un trou ou un eclat de rire. j’essaie toujours de convaincre les directeurs de prod de faire des deals correctes.
  alors, vous qui parlez de respect, j’aurais bien aimé être moi aussi respéctée pour mon travail et non pas mis dans le même lot.
  isabelle costantini

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply