Jun 17 2007

Daitschen Kameraprais

Published by at 20:06 under Misc. Luxembourg

D’Lëtzebuerger-Daitsch Coproduktioun LUMEN huet den Daitschen Kameraprais 2007 gewonnen.

LUMEN

méi info op www.lucil.lu

Comments

comments

D’Lëtzebuerger-Daitsch Coproduktioun LUMEN huet den Daitschen Kameraprais 2007 gewonnen.

LUMEN

méi info op www.lucil.lu

Comments

comments

One response so far

One Response to “Daitschen Kameraprais”

  1. chrison 20 Jun 2007 at 20:03

    congrats :)

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply