Jul 16 2008

Articel am Telecran

Published by at 11:42 under Filmreakter

Haut ass am Telecran en Articel iwwer 3 Läit vun Filmreakter erauskomm. Och wann d’Fotoen bei den Nimm nët ganz stëmmen, sou ass den Articel ower hei nozeliesen:

  

Comments

comments

Haut ass am Telecran en Articel iwwer 3 Läit vun Filmreakter erauskomm. Och wann d’Fotoen bei den Nimm nët ganz stëmmen, sou ass den Articel ower hei nozeliesen:

  

Comments

comments

2 responses so far

2 Responses to “Articel am Telecran”

  1. Adyon 16 Jul 2008 at 17:40

    coolen artikel ausser d’saach mat de fotoen…lol

  2. paon 16 Jul 2008 at 19:12

    Firwat “Die Filmreakter”? Käppéiren ech net. Wär net “Der Filmreaktor” besser gewiescht?

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply