Jan 31 2010

Filmpromotion: superflus et superficiels

Published by at 01:01 under Articles,Events & Projects

Les films de promotion du Luxembourg: «superflus et superficiels»

SOURCE: http://www.paperjam.lu
JO KOX, LE DIRECTEUR DE CASINO LUXEMBOURG – FORUM D’ART CONTEMPORAIN A FAIT PART DE SON MÉCONTENTEMENT, DANS LE CADRE DE CARTE BLANCHE DIFFUSÉE CE LUNDI SUR RTL RADIO.

Le 7 janvier dernier, le gouvernement luxembourgeois a présenté le nouveau film de promotion du Grand-Duché du Luxembourg: «Is it true what they say about Luxembourg?», décliné en 10 clips vidéos différents réalisés par Thomas Neunreither, «couvrant» autant de thématiques variées telles que «life», «business», «holidays», «investment», «finance» ou encore «wine».
Si la diffusion de cet outil de promotion a reçu un large écho dans les médias, il est loin de faire l’unanimité. Ainsi, Jo Kox, directeur de Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain, a-t-il exprimé son désaccord, ce lundi matin, dans le cadre de la «carte blanche» diffusée par RTL Radio.

Il regrette, tout d’abord, le fait que la culture n’ait pas vraiment été mise en avant dans les différentes thématiques abordées. «Bien que Luxembourg ait été Capitale européenne de la Culture en 1995 et en 2007, la Culture reste toujours un parent pauvre dans ce pays. Les dix clips ont été réalisés en collaboration avec bon nombre de ministères et d’institutions. Mais aucun de la culture.»

«Pas de message clair»

Mais surtout, c’est le contenu de ces films qui ne trouve pas non plus grâce aux yeux de M. Kox, qui regrette une accumulation de vieux clichés (Pierre Werner dans son bureau, Gaston Thorn qui descend d’un Fokker, les anciens studios de RTL à la Villa Louvigny…), loin d’une idée de modernité. «Nous produisons des films de promotion afin de montrer au monde que nous ne sommes pas vraiment ce que nous voulons être. Au premier regard, ça surprend. Au second regard, on secoue la tête de désolation. Ces films de promotion sont superflus et superficiels et manquent d’un message clair»

Il n’y a pas que ces films de promotion estampillés «gouvernement» qui posent problème aux yeux de Jo Kox. Les nouveaux DVD réalisés par le Luxembourg City Tourist Office, «pot pourri d’images, vidéos, animations et autres Power Point», sont également dans le viseur du directeur de Casino Luxembourg. «On y vend le Luxembourg avec des images qui ne sont plus d’actualité, en passant à côté de ses œuvres d’art.» Et de regretter qu’on ne voit pas, sur un film d’animation, la Gelle Fra danser sur son socle, ou bien les deux lions de l’Hôtel de Ville courir après les passants…

Voir les films de promotion du Luxembourg ICI

Voici la chronique diffusée sur RTL le 25 janvier 2010

Carte blanche – Jo Kox

«Ass et wouer waten Si iwwert Lëtzebuerg soën?» Esou ass d’Iwwerschrëft gekennzeechent fir 10 kleng Vidéofilmer déiën hëllefen sollten Lëtzebuerg dobaussen ze promouvéieren. ’Promote Luxembourg’, eng Initiative vum Ministère de l’Economie a vum Ministère des Classes moyennes et du Tourisme. Eng vun villen Initiativen fir den Standuert Lëtzebuerg méi bekannt ze machen. Dozou e Kommentar vum Jo Kox

A leschter Zäit bewegt sech vill. Leit, Politiker, Biller, Vidéoën …

Den Minister Krecké reest an Indien, den Minister Frieden an d’arabesch Emiraten, hëllt esou guer den Ierfgroußherzog a sengem Handgepäck mat. Deen selweschten Minister schreiwt an enger höllännescher Zeitung iwwert d’Viirdeeler vun der Bankeplaatz, den Premier Juncker poséiert staatsmännesch am Groußformat am Le Monde. Si sätzen sech all an fir een Ziel ze erreeschen. Een Standuert Lëtzebuerg ze kréieieren. E Produkt wat Lëtzebuerg heescht. E Produkt wat dobaussen verkaaft muss gin. Ganz luewenswert Initiativen.

Ënnert Standuertpolitik versteet een d’Gesamtheet vun sämtlech vum Staat ergraffen Moossnahmen, di dorop ausgeriicht sin, d’staatlech Rahmenbedingungen ze verbesseren. Mat der d’Standuertpolitik soll d’international Wettbewerbsfähegkeet vun onsem Land an domadder seng Attraktivitéit als Wirtschaftsstanduert erhalen an och gefördert gin. D’Wirschafts- a Finanzpolitik, d’Bildung an d’Ausbildung, d’Landesplanung an d’Verkéierserschléissung, gekoppelt mat enger leeschtungsfäheger Infrastuktur, bilden wichteg Bestanddeeler vun esou enger Standuertpolitik. Kultur misst och een Deel vun onser Standuertpolitik sin. Obschons Lëtzebuerg 1995 an 2007 Europäiesch Kulturhaaptstadt war, get d’Kultur weider hei am Land als Stéifkand behandelt. Dat huet sech elo erem bewissen bei der Präsentatioun vun 10 neien Werbefilmer iwwert Lëtzebuerg, déien verschidden Ministèren an Institutiounen och an hiirem Handgepäck mat duerch d’Welt huelen. Keen iwwert d’Kultur.

Mir produzéieren Werbefilmer, fir der Welt ze erklären, dassen mir eigentlech net esou sin wéi mir wierklech sin. Zukunftsorientéiert wëllen mir erschéngen, opgeschlossen, zäitgeméiss, esou guer fortschrëttlech wëllen mir wierken.

Beim éischten Bléck staunt een. Mä beim zweeten Bléck resselt een den Kapp.

Dess Promotionsfilmer sin esou iwwerflesseg wéi iwwerflächleg, et vermesst een e kloren Message. Och versteet een net firwat erem Biller vun fréiher gewissen gin : den Pierre Werner an sengem Büro, den Gaston Thorn deen aus engem aalen Fokker klemmt, déi fréier RTL Studien aus der Villa Louvigny, an esou weider. Genau esou wéi keen versteet firwat ëmmer nach Biller vun aalen Buergen, futissen Schlässer permanent eran gespillt gin. Mir liewen ëmmer nach an der Vergagenheet an din eis schwéier zukunftsorientéiert ze sin.

Do hëlleft och e Film net, deen vum Rythmus hir, méi séier ass ewéi gewinnt, mee vun der Längt a sénge Längten hir méi laang a langweileg ass ewéi dat wat mir vidrun jemols produzéiert hun.

Wann een well d’Evolutioun weisen, dann muss een dat och machen, net einfach Biller duerklaken déi een fënnt, respektiv filmt an dann frësch schneid, witzeg mixt, mee wou keen versteet em wat et eigentlech geet.

D’Kiicht um Kuch ass den neien promotions DVD vum Luxembourg City Tourist Office. E merkwürdegen Potpourri vun Biller, Vidéoën, Animatiounen, Power Point an esou weider. Den Réalisateur huet sech esou guer Rescht geholl d’Konschtwierker ze animéieren, déiën am Kader vun Ausstellungen am Stater Parc oder an der Pétrusse virun Joeren temporär opgestallt goufen. Si verkafen Lëtzebuerg mat Biller déiën haut net méi aktuell sin, an niewenbéi veronstalten si Konschtwierker. Mä et ass een dat jo schons gewinnt, zemols an onsen touristeschen Broschüren, déi onméiglechsten grafësch Kombinatiounen an Photomontagen vun onsen Landschaften, Gebeier, Platzen an Leit ze gesin. Dat meescht as onmotivéiert Ierféierung. Dëst Joer ass et eng Tirett déi et hinen ugedo huet. A muer ?

Ech freeën mech op deen Dag wou mir animéiert Filmer gesin mat onsener Gëllener Fra déi uewen op hiirem Sokkel danzt, oder dem Tremong séng Léiwen, déiën um Knuedler den Touristen nolafen.

An dat alles nënnen Si « e modernt Märchen » !

Comments

comments

Les films de promotion du Luxembourg: «superflus et superficiels»

SOURCE: http://www.paperjam.lu
JO KOX, LE DIRECTEUR DE CASINO LUXEMBOURG – FORUM D’ART CONTEMPORAIN A FAIT PART DE SON MÉCONTENTEMENT, DANS LE CADRE DE CARTE BLANCHE DIFFUSÉE CE LUNDI SUR RTL RADIO.

Le 7 janvier dernier, le gouvernement luxembourgeois a présenté le nouveau film de promotion du Grand-Duché du Luxembourg: «Is it true what they say about Luxembourg?», décliné en 10 clips vidéos différents réalisés par Thomas Neunreither, «couvrant» autant de thématiques variées telles que «life», «business», «holidays», «investment», «finance» ou encore «wine».
Si la diffusion de cet outil de promotion a reçu un large écho dans les médias, il est loin de faire l’unanimité. Ainsi, Jo Kox, directeur de Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain, a-t-il exprimé son désaccord, ce lundi matin, dans le cadre de la «carte blanche» diffusée par RTL Radio.

Il regrette, tout d’abord, le fait que la culture n’ait pas vraiment été mise en avant dans les différentes thématiques abordées. «Bien que Luxembourg ait été Capitale européenne de la Culture en 1995 et en 2007, la Culture reste toujours un parent pauvre dans ce pays. Les dix clips ont été réalisés en collaboration avec bon nombre de ministères et d’institutions. Mais aucun de la culture.»

«Pas de message clair»

Mais surtout, c’est le contenu de ces films qui ne trouve pas non plus grâce aux yeux de M. Kox, qui regrette une accumulation de vieux clichés (Pierre Werner dans son bureau, Gaston Thorn qui descend d’un Fokker, les anciens studios de RTL à la Villa Louvigny…), loin d’une idée de modernité. «Nous produisons des films de promotion afin de montrer au monde que nous ne sommes pas vraiment ce que nous voulons être. Au premier regard, ça surprend. Au second regard, on secoue la tête de désolation. Ces films de promotion sont superflus et superficiels et manquent d’un message clair»

Il n’y a pas que ces films de promotion estampillés «gouvernement» qui posent problème aux yeux de Jo Kox. Les nouveaux DVD réalisés par le Luxembourg City Tourist Office, «pot pourri d’images, vidéos, animations et autres Power Point», sont également dans le viseur du directeur de Casino Luxembourg. «On y vend le Luxembourg avec des images qui ne sont plus d’actualité, en passant à côté de ses œuvres d’art.» Et de regretter qu’on ne voit pas, sur un film d’animation, la Gelle Fra danser sur son socle, ou bien les deux lions de l’Hôtel de Ville courir après les passants…

Voir les films de promotion du Luxembourg ICI

Voici la chronique diffusée sur RTL le 25 janvier 2010

Carte blanche – Jo Kox

«Ass et wouer waten Si iwwert Lëtzebuerg soën?» Esou ass d’Iwwerschrëft gekennzeechent fir 10 kleng Vidéofilmer déiën hëllefen sollten Lëtzebuerg dobaussen ze promouvéieren. ’Promote Luxembourg’, eng Initiative vum Ministère de l’Economie a vum Ministère des Classes moyennes et du Tourisme. Eng vun villen Initiativen fir den Standuert Lëtzebuerg méi bekannt ze machen. Dozou e Kommentar vum Jo Kox

A leschter Zäit bewegt sech vill. Leit, Politiker, Biller, Vidéoën …

Den Minister Krecké reest an Indien, den Minister Frieden an d’arabesch Emiraten, hëllt esou guer den Ierfgroußherzog a sengem Handgepäck mat. Deen selweschten Minister schreiwt an enger höllännescher Zeitung iwwert d’Viirdeeler vun der Bankeplaatz, den Premier Juncker poséiert staatsmännesch am Groußformat am Le Monde. Si sätzen sech all an fir een Ziel ze erreeschen. Een Standuert Lëtzebuerg ze kréieieren. E Produkt wat Lëtzebuerg heescht. E Produkt wat dobaussen verkaaft muss gin. Ganz luewenswert Initiativen.

Ënnert Standuertpolitik versteet een d’Gesamtheet vun sämtlech vum Staat ergraffen Moossnahmen, di dorop ausgeriicht sin, d’staatlech Rahmenbedingungen ze verbesseren. Mat der d’Standuertpolitik soll d’international Wettbewerbsfähegkeet vun onsem Land an domadder seng Attraktivitéit als Wirtschaftsstanduert erhalen an och gefördert gin. D’Wirschafts- a Finanzpolitik, d’Bildung an d’Ausbildung, d’Landesplanung an d’Verkéierserschléissung, gekoppelt mat enger leeschtungsfäheger Infrastuktur, bilden wichteg Bestanddeeler vun esou enger Standuertpolitik. Kultur misst och een Deel vun onser Standuertpolitik sin. Obschons Lëtzebuerg 1995 an 2007 Europäiesch Kulturhaaptstadt war, get d’Kultur weider hei am Land als Stéifkand behandelt. Dat huet sech elo erem bewissen bei der Präsentatioun vun 10 neien Werbefilmer iwwert Lëtzebuerg, déien verschidden Ministèren an Institutiounen och an hiirem Handgepäck mat duerch d’Welt huelen. Keen iwwert d’Kultur.

Mir produzéieren Werbefilmer, fir der Welt ze erklären, dassen mir eigentlech net esou sin wéi mir wierklech sin. Zukunftsorientéiert wëllen mir erschéngen, opgeschlossen, zäitgeméiss, esou guer fortschrëttlech wëllen mir wierken.

Beim éischten Bléck staunt een. Mä beim zweeten Bléck resselt een den Kapp.

Dess Promotionsfilmer sin esou iwwerflesseg wéi iwwerflächleg, et vermesst een e kloren Message. Och versteet een net firwat erem Biller vun fréiher gewissen gin : den Pierre Werner an sengem Büro, den Gaston Thorn deen aus engem aalen Fokker klemmt, déi fréier RTL Studien aus der Villa Louvigny, an esou weider. Genau esou wéi keen versteet firwat ëmmer nach Biller vun aalen Buergen, futissen Schlässer permanent eran gespillt gin. Mir liewen ëmmer nach an der Vergagenheet an din eis schwéier zukunftsorientéiert ze sin.

Do hëlleft och e Film net, deen vum Rythmus hir, méi séier ass ewéi gewinnt, mee vun der Längt a sénge Längten hir méi laang a langweileg ass ewéi dat wat mir vidrun jemols produzéiert hun.

Wann een well d’Evolutioun weisen, dann muss een dat och machen, net einfach Biller duerklaken déi een fënnt, respektiv filmt an dann frësch schneid, witzeg mixt, mee wou keen versteet em wat et eigentlech geet.

D’Kiicht um Kuch ass den neien promotions DVD vum Luxembourg City Tourist Office. E merkwürdegen Potpourri vun Biller, Vidéoën, Animatiounen, Power Point an esou weider. Den Réalisateur huet sech esou guer Rescht geholl d’Konschtwierker ze animéieren, déiën am Kader vun Ausstellungen am Stater Parc oder an der Pétrusse virun Joeren temporär opgestallt goufen. Si verkafen Lëtzebuerg mat Biller déiën haut net méi aktuell sin, an niewenbéi veronstalten si Konschtwierker. Mä et ass een dat jo schons gewinnt, zemols an onsen touristeschen Broschüren, déi onméiglechsten grafësch Kombinatiounen an Photomontagen vun onsen Landschaften, Gebeier, Platzen an Leit ze gesin. Dat meescht as onmotivéiert Ierféierung. Dëst Joer ass et eng Tirett déi et hinen ugedo huet. A muer ?

Ech freeën mech op deen Dag wou mir animéiert Filmer gesin mat onsener Gëllener Fra déi uewen op hiirem Sokkel danzt, oder dem Tremong séng Léiwen, déiën um Knuedler den Touristen nolafen.

An dat alles nënnen Si « e modernt Märchen » !

Comments

comments

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply